Panel

Panelist katılımcılar : 
Moderatör      :  Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU (Jeomorfoloji Derneği Başkanı)
Panelist           :  Yrd. Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK (Türk Coğrafya Kurumu Başkanı)
Panelist           :  Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı)
Panelist           :  Prof. Dr. Attila ÇİNER (İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Panelist           :  Prof. Dr. Saadettin TONBUL (Fırat Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi)
Panelist           :  Doç. Dr. Mustafa KARABIYIKOĞLU (Ardahan Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi)
Panelist           :  Prof. Dr. Tuncer DEMİR (Akdeniz Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi)