Önemli Tarihler (Güncellenmiş)

• Kayıt başlangıcı : 01-31 Mart 2017
• Özet teslim bitiş tarihi : 30 Nisan 2017
• Özetler ve oturumlar için kabul bildirimi : 01-30 Mayıs 2017
• Erken kayıt süresinin bitişi : 20 Temmuz 2017
• UJES 2017 nin toplanması : 12-13 Ekim 2017
• Sempozyum sonrası arazi çalışması : 14 Ekim 2017
• Tam/Genişletilmiş metin teslimi bitişi : 30 Ekim 2017