Konular

Sempozyum konuları:

Sempozyum, aşağıdaki temel konuları kapsamaktadır:

 • Jeomorfoloji: Teori ve Teknoloji
 • Topografyalar (Flüviyal, Kıyı, Karst, Glasiyal-Periglasiyal, Kurak-Yarıkurak, Volkan, vd.)
 • Uygulamalı Jeomorfoloji
 • Klimatik Jeomorfoloji ve İklim Değişikliği
 • Tektonik Jeomorfoloji
 • Kuvaterner Ortamları ve Kuvaterner Jeomorfolojisi
 • Paleocoğrafya
 • Jeomorfolojik Miras
 • Afetler, Zarar Azaltma, Önlenme ve Afet Yönetiminde Jeomorfoloji
 • Sürdürülebilir Havza Yönetimi ve Su kaynakları
 • Arazi potansiyeli, sınıflama ve planlamada jeomorfoloji
 • Jeomorfolojide CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları
 • Jeomorfoloji Eğitimi