Katılım Süreci ve Ücretler

Katılım Koşulları

 • Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.
 • Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Sempozyum Katılım ücreti aşağıda belirtilmiştir. Katılım ücretine UJES 2017 çantası, sempozyum dosyası, katılım belgesi, yaka kartı, program kitapçığı, bloknot, kalem, 2 gün boyunca öğle yemeği, çay-kahve ikramları ve gala yemeği dahildir.
 • Dinleyiciler için Sempozyum ücretsizdir. Dinleyiciler, sempozyum ekstralarından faydalanabilmeleri için sempozyum yerindeki “Kayıt Masasında” kayıt yaptırmaları ve yaka kartı takmaları gerekmektedir.
 • Sempozyuma kayıt, bildiri ve diğer işlemler UJES web sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
 • Bir katılım ücreti ödeyen yazar en fazla iki bildiri ile sempozyuma katılabilir. Bildiride ilk isim olarak ikiden fazla bildirilerde her bildiri için 100 tl ücret yatırmaları gerekmektedir.
 • Sempozyum programına dahil edildikten sonra, yatırılan katılım ücretleri iade edilmeyecektir.
 • Sempozyumdaki bildiriler, sözlü veya poster sunumu şeklinde yapılacaktır.

Özet Gönderimi

 • Bildiri Özetleri ve Tam Metin yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak veriler ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri özetlerini 30 Nisan 2017 tarihine kadar özet gönderimi sayfasından göndermeleri gerekmektedir.
 • Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler 30 Mayıs tarihine kadar ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programına dahil edilecektir.
 • Özetleri gönderilen bildiriler kabul edildikten sonra “sempozyum kayıt ve ödeme bildirimi” kısmından bildiri ücreti banka dekontu gönderilmelidir.
 • Sunumu yapılmayan bildiriler, sempozyum kitabında yer almayacaktır
 • Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.

Bildirilerin Yayınlanması

 • Katılımcılarımızdan sunum esnasındaki soru-cevap ve yapılan tartışmalar çerçevesinde gözden geçirildikten sonra en geç 01 Kasım 2017 tarihine kadar; daha önceden yollamış oldukları bildiri tam metinlerinin yayınlanabileceğine dair bir onay e-postasını ya da üzerinde düzenleme yaptıkları bildiri tam metinlerinin son hâlini sitedeki tam metin gönderimi bölümünden göndermeleri istenecektir.
 • Tam metin bildiriler en fazla 10 sayfa olmalıdır.
 • Bildiri metinleri birleştirilerek “Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (2017) Bildiriler Kitabı” olarak yayımlanacaktır.

Posterler

 • Yayınlanması kabul edilen posterler yazım kurallarına uygun olarak basılmış bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Poster sunumları sempozyum sırasında yapılacaktır.

Ödemeler;

TL hesabı için;

Dekont içindeki açıklama bölümüne “UJES 2017 Kayıt Ücreti” yazılmalıdır.

20 Temmuz 2017 tarihine kadar erken kayıt ücreti, bu tarihten sonra geç kayıt ücreti yatırılmalıdır. (Banka masrafları göndericiye aittir.)

Hesap sahibi: İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Banka: Ziraat Bankası
Şube: 1586-Fırat Üniversitesi / Elazığ Şubesi
Hesap No: 56645702-5002
IBAN: TR05 0001 0015 8656 6457 0250 02

Katılımcı Türü Erken Kayıt Geç Kayıt
Öğrenci katılımcı (Y. Lisans, Doktora) 100 TL 125 TL
Öğretim elemanı (Öğrt. Gör., Arş., Gör., Okutman) 150 TL 200 TL
Öğretim üyesi (Yrd. Doç., Doç., Prof.) 200 TL 250 TL
Yurt dışı katılım 100 US Dolar 120 US Dolar

Dolar Hesabı İçin;

Swift-BIC Code   : TCZBTR2A
IBAN                     : TR75 0001 0015 8656 6457 02 5003