Hazar Gölü Çevresi

hazar2

Hazar Gölü (Gölcük) havzası, Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde, Elazığ’ın 22 km. güneydoğusunda yer alır. Güneydoğu Toroslar sistemi içinde komşu bulunduğu diğer çöküntü alanlarına paralel olarak, GB-KD yönünde yaklaşık 40 km. uzunluğa ve bazı yerlerinde 10 km.’yi bulursa da genellikle 5-6 km. genişliğe sahip olan Hazar Gölü havzası, aşağı yukarı 350 km2’lik bir alana karşılık gelen çöküntü hendeğidir. Bu çöküntü hendeğinin tabanını işgal eden Hazar Gölü ise; 20 km. uzunluğa ve 3-5 km. arasında değişen genişliğe sahiptir. Bu alan içinde seviye farklarına bağlı olarak değişmekle beraber, bugünkü 1240 m. seviyesinde 80 km2 kadar bir alanı kaplar.

Göl, kuzeyden Çelemlik-Mastar dağ sıraları, güneyden Hazar dağı, batıdan da Sivrice dağlan ile çevrelenmiştir. Nisbi olarak kuzeyde 350-400, güneyde 1000 m.yi aşan yükseltiye sahip bu dağlar dik yamaçlarla göle inerler. Bu nedenle göl çevresinde geniş düzlüklere pek rastlanmaz. Nitekim biri gölün batısında Kürk suyu ağzında gelişmiş Kürk deltası, diğeri doğusunda Zıkkım deresi ağzında gelişmiş Gezin deltası göl çevresinin başlıca düzlüklerini oluştururlar. Bu deltalar dışında; dağlardan dik yamaçlar boyunca inen ve genellikle bir fay kaynağının suyunu taşıyan küçük derelerin göl kıyısında oluşturdukları birikinti koni ve yelpazeleri ile Hazar dağının güney eteklerinde gelişen fay basamakları, tarım ve yerleşmeye elverişli başlıca alanlar olarak belirir.

* Sempozyum programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan arazi çalışmaları ve gezisi sempozyum katılımcılarına ücretsizdir.