Davetli Konuşmacılar

kuzucuoglu2 Prof. Dr. Catherine Kuzucuoglu Paris Üniversitesi, Fiziki Coğrafya, Jeoarkeoloji, Öğretim Üyesi, Fransa

“Türkiye’de kuvaterner ortamları üzerinde yapılan araştırmalarda jeomorfolojinin rolü nedir?”

“What role for geomorphology in studies on Quaternary environments in Turkey?”

Kuzucuoğlu 1974 yılında Paris 1 Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Coğrafya Lisansı ile mezun olduktan sonra aynı üniversiteden Jeomorfoloji doktorasını 1980 yılında elde etmiştir. Ayvalık yakınlarındaki Kozak batoliti üzerine yaptığı doktora çalışmasını Prof. Roger Coque ve Prof. Dr. Oğuz Erol’un yönetiminde tamamlanmıştır. Türkiye ile olan derin bağı sadece eşinin Türk olmasından değil onun bu Ülke’nin coğrafyasına ve insanına olan tutkusundan kaynaklanmaktadır. Dönemin MTA genel müdürü Dr. Sadrettin Altan’ın teşvikleri ile MTA ekipleri ile önemli projelerde (Kapadokya, Konya ve Tuz Gölü havzaları gibi) çalışma fırsatı bulmuş ve bunun sonucu akademik kariyerinin önemli bir kısmını Türkiye coğrafyası, eski iklimi ve arkeolojisi üzerine yapmıştır. Kuzucuoğlu son yıllarda özellikle hızlı iklim değişikliklerinin Neolitik dönemden günümüze insan toplulukları üzerine etkileri konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

NIKOS-ZOUROS Prof. Dr. Nickolas Zouros Aegean Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Uygulamalı Jeomorfoloji Labaratuvarı, Yunanistan

“UNESCO Küresel Jeoparklar: Küresel Coğrafya ve Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Platformu”

“UNESCO Global Geoparks:  A Global Platform of Collaboration on Geoconservation and Sustainable Development”

N. Zouros, 1995 yılında kuruluşundan bu yana, Lesvos Petrified Ormanı’nın Doğal Tarih Müzesi Müdürüdür. Lesvos Petrified Forest tarafından korunan doğal anıtın araştırma faaliyetleri ve kazılarından sorumludur ve Lesvos Adası-UNESCO Global Jeopark’ın yöneticisi olarak çalışmaktadır. 2000 yılından bu yana Avrupa Jeoparklar Ağı’nın (EGN) kurucularından biridir ve 2005’den bu yana Jeoparklarda Seçilmiş Bir Avrupa Jeoparklar Ağı koordinatörü ve UNESCO Danışmanı ve Global Jeoparklar Bürosu üyesidir. 2014’ten beri seçilmiş Küresel Jeoparklar Ağı Başkanı olan Zouros’un, Uluslararası dergilerde ve konferanslarda 100’den fazla bilimsel makale ve Jeoparklar, Coğrafi Koruma ve Coğrafi Turizm üzerine 20 kitap yazmıştır.

 

atalay Prof. Dr. İbrahim Atalay Mehmet Ekif Ersoy Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Burdur, Türkiye

“Türkiye’nin Jeomorfolojik Bölgelere Ayrılmasına Yönelik Bir Yaklaşım”

“An Approach For The Dividing Into Geomorphological Regions of Turkey”

Atalay, 1947 yılında Malatya’da doğan İbrahim ATALAY, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü’nden mezun oldu. 1970-1975 yılları arasında Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğü’nde teknik eleman “jeomorfolog” olarak görev yaptı. 1973’de bilim doktoru, 1978’de üniversite doçenti, 1987’de profesör olan Atalay’a 16 Haziran 2003’de Bükreş Üniversitesi tarafından uluslararası alanda yaptığı araştırma, yayın ve işbirliğinden dolayı Latin Avrupa’nın en üst düzeydeki akademik unvanı olan “Professoris Honoris Causa” unvanı verildi. 1988-1996 yılları arasında Uluslararası Jeolojik Korelasyon Programı (IGCP) görev alarak Kuvaterner`de meydana gelen iklim değişmeleri, paleoortam ve karst konularında araştırma ve yayınlar yaptı. Ayrıca Ormancılık Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK ve Orman Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesi yaptı. Uluslararası etkinlikleri kapsamında Orta Afrika, Orta Doğu`nun bazı ülkeleri dışındaki ülkelerin çoğunu inceleme fırsatı bulmuştur. Atalay, 15 kadarı üniversite ders, diğeri araştırma kitabı olmak üzere 4O`ı aşkın kitaba, 35`i yabancı dilde olmak üzere 200`e yakın makaleye imza atmıştır.

 

Prof. Dr. Tuncer Demir Akdeniz Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Antalya, Türkiye

“Geç Senozoikte Fırat Nehri Taraça Sistemlerinin Evrimi Üzerine Genel Bir Bakış; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kuzey Suriye ve Irak”

“A Synthesis on the Late Cenozoik Evolution of Terrace staircases of the River Euphrates in Southeast Turkey, Northern Syria & Western Iraq”

1993-1996 yılları arasında İngiltere-Swansea University’de Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji) alanında yüksek lisans ve 1996-2000 yılları arasında ise yine İngiltere– Durham University’de Akarsularda Erozyon Süreçleri üzerine doktora yaptı.  UNESCO destekli Uluslararası Global Korelasyon Programlarının (IGCP 449 ve 518) Türkiye Çalışma Grubu Koordinatörlüğü ve Ulusal Liderlik görevlerinde bulundu. Manisa-Kula volkanik yöresi, Dicle ve Fırat nehirleri havzaları ile Yukarı Kura Havzası’nın (Ardahan ve çevresi) jeomorfolojik ve jeolojik evrimi üzerine uluslararası katılımlı (Hollanda-Twente University, İngiltere-Newcstle University ve Durham University) arazi çalışmaları da yapan Prof. Dr. Tuncer Demir, halen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve aynı üniversitenin Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.